אנו מרכינים ראש לזכרם של קורבנות הטבח שכל "פשעם" היה השימוש בחירות הביטוי עליה אנו נלחמים למען קיומה של חברה חופשית.
נמשיך לפעול על מנת להבטיח כי ערכים אלו לא ינגפו בפני איומים של שונאי חירות באשר הם.
#CharlieHebdo

https://twitter.com/markfollman/status/552887271347605505?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=Anochi&utm_content=552889053297647616

תגובות