אנו מברכים את התאגדות פרטית עובדי אמדוקס על פועלם שכן
יש לשנות את התפיסה הנהוגה כיום ביחס להתארגנות איגודי עובדים שאינה מבטאת את חירות ההתארגנות אלא את כפייתה. כך כותב אוריאל לין בדהמרקר: "בניגוד לתפישה המוטעית של בתי הדין לעבודה ושל בית המשפט העליון, שלפיה חופש ההתארגנות של העובדים, שאותו הם כה מרוממים, מחייב הצטרפות עובדים לאחד מארגוני העובדים בישראל. חופש ההתארגנות שעל פיו עובדים מצטרפים לארגון עובדים חיצוני, אינו ביטוי אמת של חופש התארגנות אלא שימוש בכוח המיעוט בכפיית רצונם על רוב העובדים במקום עבודה נתון.

על פי חוקי העבודה הקיימים כיום, שליש מציבור העובדים בעסק יכול לכפות על 100% מהעובדים להצטרף לארגון חיצוני, תוך שהוא מעביר, בהרבה מובנים, את השליטה בתחום יחסי העבודה לארגון החיצוני, מעניק לו את הכוח לייצג את כולם וגם מחייב את העובדים כולם לשלם דמי חבר או דמי טיפול ארגוני לאותו ארגון עובדים."
קיראו את הכתבה המלאה:
http://www.themarker.com/opinion/1.2628804

תגובות