אנו מאחלים לח"כ הרעננה שרן השכל בהצלחה בקידום חירות הפרט, שוק חופשי ושגשוג. סוג חדש של ח"כים מופיע בכנסת.

הבהרה – התל"ח היא תנועה רעיונית א-מפלגתית, ואנו מברכים ומעודדים כל התפקדות לכל מפלגה וכל פעולה בכל אפיק אחר – לקידום חירות הפרט.

ההצלחה המתגבשת של תא "ליברלים בליכוד", ממחישה את היכולת והצורך לפעול גם באפיק הפרלמנטרי על מנת לשים את ישראל במסלול של חופש ושגשוג. אנחנו אופטימים.
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.2736311

תגובות