אנו מאוכזבים להיווכח כי אנשי עסקים מוערכים שידעו להקים עסקים על בסיס בחירה עצמאית ולהעניק הזדמנויות בחירה ללקוחותיהם, כושלים כאשר מדובר בבחירה על רקע אמוני של פתיחת עסקים או סגירתם בשבת.

במקום לאפשר לבעלי עסקים להתאים את שירותיהם לבחירת הבעלים והלקוחות והעדפותיהם הפרטיות, הם מוכנים לנקוט באלימות ממוסדת על ידי חקיקה שתכפה סגירת חנויות בשבת.

ציטוט: "המטרה – מאבק הציבורי למען יום מנוחה בשבת – או במלים אחרות, לחוקק חוקים שיחייבו סגירה בשבת של עסקים כמו סופרמרקטים, חנויות אופנה, חנויות רהיטים, קיוסקים ועוד."
מקור: http://www.themarker.com/advertising/1.2687875

ביסוד העקרונות של התנועה הליברלית החדשה נחקק עיקרון זכויות הקניין: לפיו, איכות חייהם של אזרחי ישראל מכל שכבות האוכלוסייה קשורה קשר הדוק בחירותם הכלכלית. שגשוגה החברתי של מדינת ישראל תלוי יותר מכל בכיבוד ריבונות האזרח על גופו, רכושו ופירות עמלו, וזכותו לשמרם ולעשות בהם כרצונו כל עוד אינו פוגע בזכותו של הזולת לנהוג באותו האופן.

אנו קוראים ליוזמי ה"קואליציה לשבת שיוויון" לפעול בדרכי הסברה, המלצה ושיכנוע ולא לנקוט בחקיקה המהווה הפעלת כוח ופגיעה בזכויות הקניין של מי שאינו בוחר להחזיק בערכים דומים.

לחזון התנועה:
https://liberal.co.il/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F/

תגובות