אמיר וויטמן ממיסדי התנועה המתמודד על מקומו ברשימת הליכוד בכנסת יצא היום בקמפיין המבקש להחזיר את הליכוד לערכי הליברליזם הכלכלי ולנתק את הוועדים הגדולים מעטיני השלטון.
מתוך המצע של אמיר:

התוכנית: ביטול הקביעות במגזר הציבורי

"האזרח הישראל משלם למעלה מ-100 מיליארד שקלים בשנה בעבור משכורות במגזר הציבורי. אי לכך, הוא זכאי כי עובדי המדינה הנהנים מכספו, ישתכרו ויועסקו בהתאם לתרומתם", אומר וייטמן, "אפעל לביטול הקביעות במגזר הציבורי, ולקידום תרבות ניהולית המתגמלת את המצטיינים, ומפרישה את העובדים והבינוניים. משרה על חשבון הציבור איננה זכות, אלא חובה", מציין וייטמן.

להלן נושאים נוספים אותם מבקש וייטמן לקדם:

תחרות בבנקאות

רק תחרות בנקאית תפחית את גובה העמלות והריביות שמשלם הצרכן הישראלי. ניצור תנאים רגולטוריים שיאפשרו הקמת מוסדות חוץ בנקאיים להלוואות, בנק אינטרנטי, שווקים שיאפשרו גיוס חוב מהציבור על ידי עסקים קטנים ובינוניים, וכמובן כניסת בנקים זרים לתחרות בבנקאות הקמעונאית.

ביטול מכסי המגן

במכסי המגן אשר אין בהם כל תרומה למשק, הם מניבים הכנסה זניחה לקופת המדינה ומונעים תחרות שתתרום להורדת יוקר המחיה לרווחת כלל אזרחי ישראל.

הפחתת מיסים ורגולציה

הפחתת מיסי חברות ומיסים על ההכנסה, מעודדת צמיחה ומובילה להגדלת העוגה לרווחת כולם. בנוסף לכך, יש להפחית בצורה חכמה את הרגולציה הממשלתית המוטלת על עסקים על ידי משרדי הממשלה בכדי להפחית את עלות עשיית העסקים, ובכך להגדיל את התחרות ולהוריד את יוקר המחיה.

זכות בחירה בחינוך

ניישם בישראל את משטר השוברים השבדי המגן הן על הזכות הבסיסית לחינוך, והן על זכותם של אזרחים ליצור ולבחור את מסגרות החינוך בהם ילמדו ילדיהם. בשיטה זו מחולק תקציב החינוך בשוברים להורים, וניתנת להם האפשרות לבחור את בית הספר בו ילמדו ילדיהם על פי טעמם. במציאות כזו, נאפשר גם ליזמים חינוכיים מהמגזר הפרטי להקים בתי ספר, ובכך להגביר את התחרות ומגוון המסגרות החינוכיות – לרווחת התלמידים וההורים.

מהפכה במחירי הדיור

מדינת ישראל היא למרבה הצער אחת מהמדינות המפגרות בעולם בכל הנוגע לאישור וקידום של בנייה למגורים ולמסחר. הסיבות לכך הן בעלות המדינה על רוב הקרקעות, ורגולציה כבדה, איטית ומסורבלת. אפעל לצמצום את סמכויות ועדות התכנון והבניה להגביל בניה ואת הזמן הלוקח לקבל אישורי בניה, הפרטה של קרקעות מנהל מקרקעי ישראל ופישוט של תהליכי אישור הבנייה.

וגם, אקדם הפרטה של חברות ממשלתיות על ידי העברת המניות לציבור, פתיחה של שוק התקשורת לתחרות חופשית, ואשמש אוזן קשבת לציבור.
אנו מברכים את אמיר בהצלחה בקידום ערכי הכלכלה החופשית והליברליזם בליכוד ובישראל.
https://www.facebook.com/amirweitman

תגובות