לאחר שנים בהן ממשלת יוון עודדה את התלותיות של ציבור רחב בממשלה, לאחר שנים של התנהלות מופקרת, בזבוז כסף שאינו קיים ודיווח לא מדויק לבנק המרכזי באירופה – יוון הגיעה לסף פשיטת רגל עם חוב של 140% מהתמ"ג. כאשר מחליטים לצמצם את התלות הציבורית, הרחובות עולים באש.
דוגמה טרייה מהעולם-  התרחיש הצפוי, כאשר מדיניות הממשלה היא להגדיל את התלותיות בממשלה ומה מתרחש כאשר נאלצים להפסיק: 
 
 

 

תגובות

#_lt#div#_gt##_lt#font face="Arial, Helvetica, sans-serif"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt#דוגמה טרייה מהעולם-  התרחיש הצפוי, כאשר מדיניות הממשלה היא להגדיל את התלותיות בממשלה ומה מתרחש כאשר נאלצים להפסיק#_sc# #_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#font face="Arial, Helvetica, sans-serif"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; "#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt# #_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; "#_gt# #_lt#div role="button" tabindex="0" dataattribute="http#_sc#//www.msnbc.msn.com/id/32545640" title="http#_sc#//www.msnbc.msn.com/id/32545640" style="background#_sc# url("chrome#_sc#//flashblock/content/flash.png") no-repeat scroll center center transparent ! important; min-width#_sc# 32px ! important; min-height#_sc# 32px ! important; width#_sc# 420px; height#_sc# 245px; border#_sc# 1px solid rgb(223, 223, 223); cursor#_sc# pointer; overflow#_sc# hidden; display#_sc# inline-block; visibility#_sc# visible ! important; opacity#_sc# 100 ! important; -moz-box-sizing#_sc# border-box;" bgactive="url(chrome#_sc#//flashblock/content/flashplay.png) no-repeat center" bginactive="url(chrome#_sc#//flashblock/content/flash.png) no-repeat center"#_gt##_lt#/div#_gt# #_lt#p style="font-size#_sc# 11px; font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; color#_sc# #999; margin-top#_sc# 5px; background#_sc# transparent; text-align#_sc# center; width#_sc# 420px;"#_gt# #_lt#/p#_gt# #_lt#/div#_gt# #_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; "#_gt# #_lt#div class="mod featured" style="margin#_sc# 0.5em 0px; padding#_sc# 0px; font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 12px;"#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt#עוד בנושא יוון#_sc##_lt#/p#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.kav.org.il/100994/b1160"#_gt#עוד על יוון באתר קו ישר#_lt#/a#_gt##_lt#/p#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.haoona.com/photo_i.asp?ID=1054"#_gt#התמוטטות #_lt#/a#_gt#- ספרו של אורי רדלר#_lt#/p#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.heritage.org/research/reports/2012/07/what-debt-crisis-a-default-primer-for-governments"#_gt#מהו משבר חוב#_lt#/a#_gt#? (אנגלית)#_lt#/p#_gt# #_lt#/div#_gt# #_lt#/div#_gt#

תגובות

#_lt#div#_gt##_lt#font face="Arial, Helvetica, sans-serif"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt#דוגמה טרייה מהעולם-  התרחיש הצפוי, כאשר מדיניות הממשלה היא להגדיל את התלותיות בממשלה ומה מתרחש כאשר נאלצים להפסיק#_sc# #_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#font face="Arial, Helvetica, sans-serif"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; "#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt# #_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; "#_gt# #_lt#div role="button" tabindex="0" dataattribute="http#_sc#//www.msnbc.msn.com/id/32545640" title="http#_sc#//www.msnbc.msn.com/id/32545640" style="background#_sc# url("chrome#_sc#//flashblock/content/flash.png") no-repeat scroll center center transparent ! important; min-width#_sc# 32px ! important; min-height#_sc# 32px ! important; width#_sc# 420px; height#_sc# 245px; border#_sc# 1px solid rgb(223, 223, 223); cursor#_sc# pointer; overflow#_sc# hidden; display#_sc# inline-block; visibility#_sc# visible ! important; opacity#_sc# 100 ! important; -moz-box-sizing#_sc# border-box;" bgactive="url(chrome#_sc#//flashblock/content/flashplay.png) no-repeat center" bginactive="url(chrome#_sc#//flashblock/content/flash.png) no-repeat center"#_gt##_lt#/div#_gt# #_lt#p style="font-size#_sc# 11px; font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; color#_sc# #999; margin-top#_sc# 5px; background#_sc# transparent; text-align#_sc# center; width#_sc# 420px;"#_gt# #_lt#/p#_gt# #_lt#/div#_gt# #_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; "#_gt# #_lt#div class="mod featured" style="margin#_sc# 0.5em 0px; padding#_sc# 0px; font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 12px;"#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt#עוד בנושא יוון#_sc##_lt#/p#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.kav.org.il/100994/b1160"#_gt#עוד על יוון באתר קו ישר#_lt#/a#_gt##_lt#/p#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.haoona.com/photo_i.asp?ID=1054"#_gt#התמוטטות #_lt#/a#_gt#- ספרו של אורי רדלר#_lt#/p#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.heritage.org/research/reports/2012/07/what-debt-crisis-a-default-primer-for-governments"#_gt#מהו משבר חוב#_lt#/a#_gt#? (אנגלית)#_lt#/p#_gt# #_lt#/div#_gt# #_lt#/div#_gt#

תגובות

#_lt#div#_gt##_lt#font face="Arial, Helvetica, sans-serif"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt#דוגמה טרייה מהעולם-  התרחיש הצפוי, כאשר מדיניות הממשלה היא להגדיל את התלותיות בממשלה ומה מתרחש כאשר נאלצים להפסיק#_sc# #_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#font face="Arial, Helvetica, sans-serif"#_gt##_lt#span style="font-size#_sc# 14px;"#_gt# #_lt#/span#_gt##_lt#/font#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; "#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt# #_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; "#_gt# #_lt#div role="button" tabindex="0" dataattribute="http#_sc#//www.msnbc.msn.com/id/32545640" title="http#_sc#//www.msnbc.msn.com/id/32545640" style="background#_sc# url("chrome#_sc#//flashblock/content/flash.png") no-repeat scroll center center transparent ! important; min-width#_sc# 32px ! important; min-height#_sc# 32px ! important; width#_sc# 420px; height#_sc# 245px; border#_sc# 1px solid rgb(223, 223, 223); cursor#_sc# pointer; overflow#_sc# hidden; display#_sc# inline-block; visibility#_sc# visible ! important; opacity#_sc# 100 ! important; -moz-box-sizing#_sc# border-box;" bgactive="url(chrome#_sc#//flashblock/content/flashplay.png) no-repeat center" bginactive="url(chrome#_sc#//flashblock/content/flash.png) no-repeat center"#_gt##_lt#/div#_gt# #_lt#p style="font-size#_sc# 11px; font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; color#_sc# #999; margin-top#_sc# 5px; background#_sc# transparent; text-align#_sc# center; width#_sc# 420px;"#_gt# #_lt#/p#_gt# #_lt#/div#_gt# #_lt#div style="font-family#_sc# Arial, Helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 14px; "#_gt# #_lt#div class="mod featured" style="margin#_sc# 0.5em 0px; padding#_sc# 0px; font-family#_sc# arial, helvetica, sans-serif; font-size#_sc# 12px;"#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt#עוד בנושא יוון#_sc##_lt#/p#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.kav.org.il/100994/b1160"#_gt#עוד על יוון באתר קו ישר#_lt#/a#_gt##_lt#/p#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.haoona.com/photo_i.asp?ID=1054"#_gt#התמוטטות #_lt#/a#_gt#- ספרו של אורי רדלר#_lt#/p#_gt# #_lt#p style="margin#_sc# 10px 0px; padding#_sc# 0px; line-height#_sc# 1.3em;"#_gt##_lt#a target="_blank" href="http#_sc#//www.heritage.org/research/reports/2012/07/what-debt-crisis-a-default-primer-for-governments"#_gt#מהו משבר חוב#_lt#/a#_gt#? (אנגלית)#_lt#/p#_gt# #_lt#/div#_gt# #_lt#/div#_gt#

תגובות