איך קרה שסוגיית אי־השוויון הכלכלי תופסת כותרות ראשיות, ומעסיקה לילות כימים את מנהיגי המערב ודוברים חברתיים מכל קצוות הקשת הפוליטית?
האם אי־שוויון גורר אחריו השלכות שליליות לכלכלה ולחברה ומיטיב עם קומץ עשירים ובעלי הון אך פוגע בכל השאר?
מה באמת מחרב את ההוגנות החברתית הבסיסית ושוויון ההזדמנויות בחברה?
האם אי־השוויון נוצר בגלל קשרי משפחה "נכונים" וחיבור נכון לעטיני השלטון?
התשובות בפנים. ד"ר אמיר שני, חבר הפורום הרעיוני של התנועה כותב על ספרם של ירון ברוק ודון ווטקינס באתר מידה
Amir Shani Yaron Brook
http://mida.org.il/2016/08/21/%D7%90%D7%99%D6%BE%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D/

תגובות