ag01-d09_2173436.jpg

פורסם במקור: דה מרקר

יש שינוי תודעתי בישראל סביב נושא הפללת משתמשי הסמים. לאחר שנים של קיבעון בעמדה התומכת באיסור השימוש, קולות שונים ורציניים בציבוריות הישראלית נשמעים כיום לטובת לגליזציה.

אנשים רבים הופתעו מתפישותיהם הליברליות של כמה מהעוסקים במלחמה בסמים בעבר ובהווה, המצדדים בלגליזציה של הסמים הקלים, אך רוח זו מנשבת שנים לא מעטות. בעקבות סיור שהתקיים בפורטוגל לפני כשנתיים במטרה להבין למה ואיך מדיניות אי־ההפללה הנהוגה בפורטוגל מאז 2001 מצליחה כל כך, נראה היה שבאופן לא רשמי היו גם כאלה שהבינו שהמלחמה בסמים נחלה כישלון ויש לעבור ללגליזציה.

על כן חשוב וחיובי מאוד שבאווירה החדשה שנוצרה אמרה שרת המשפטים, ציפי לבני, כי "הפסקת ההפללה בהחלט שווה דיון". אכן ראוי לקיים את הדיון הציבורי.

מלבד הפגיעה החמורה בחרויות הפרט, שכרוכה בעצם איסור השימוש בסמים, אין כל ספק שהאיסור אינו אפקטיבי. מאות אלפי ישראלים משתמשים באופן קבוע או מזדמן בסמים קלים, דבר ההופך אותם רשמית לעבריינים. מלבד זילות שלטון החוק, שנוצר כתוצאה מקיום חוק שאנשים נורמטיביים לא מצייתים לו, קיום מערכת האכיפה של חוק זה, הכוללת שיטור, שיפוט, כליאה ובעיקר העלות האלטרנטיבית של המשאבים שבוזבזו, עולה הון תועפות למשק.

דו"ח מעמיק בנושא, שפירסם מכון ירושלים לחקר שווקים – הראשון שפורסם בישראל – ניסה לכמת את נזקי מדיניות ההפללה ומצא שעלות המדיניות הזאת למשק הישראלי היא לפחות כ–1.6 מיליארד שקל בשנה – וזו הערכה מאוד זהירה ושמרנית, לפי דברי מחברי הדו"ח עצמם. כמו כן, העלות הזאת אינה כוללת את העלות הבלתי נראית של החוק, שקשה מאוד עד בלתי אפשרי לכמת.

מדי שנה נפתחים בישראל יותר מ–20 אלף תיקים פליליים סביב נושא הסמים, וברור שאדם שנפתח נגדו תיק פלילי נפגע קשות בחייו המקצועיים, החברתיים והאישיים. לא ברור איך ניתן לכמת, למשל, את חייהם המקצועיים ההרוסים של מישהו שנפתח נגדו תיק פלילי ושלא יוכל להיות מועסק בחברה או בממשלה, שדורשים עבר פלילי נקי. כמו כן, קשה מאוד לכמת את עלות הפשע העצומה שנוצר כתוצאה מדחיקת משתמשי הסמים מחוץ לחוק.

בארה"ב, בשל כל הסיבות האלה, הכלכלן מילטון פרידמן התנגד בזמנו נחרצות למדיניות הפללת צרכני הסמים בארה"ב, אף שהוא נחל כישלון במאבק הציבורי שלו לטובת הלגליזציה. בינתיים יש בארה"ב יותר ממיליון אסירים כתוצאה מעבירות הקשורות במישרין או בעקיפין לסמים, בעלות דמיונית לחברה האמריקאית, והמלחמה בין קרטלי הסמים במקסיקו סביב השליטה בשוק הסמים בארה"ב גבתה מאז 2007 כ–80 אלף קורבנות, עם כ–1,000 הרוגים נוספים בכל חודש.

בישראל, כמו בשאר העולם, מדיניות ההפללה הוכיחה את עצמה ככישלון מוחלט; היא נוגדת את חרויות הפרט, היא לא אפקטיבית, היא עולה הון תועפות והיא הורסת את חייהם של אלפי אנשים. הזמן הגיע לשים קץ לאיוולת הזאת ולעבור ללגליזציה.

הכותב הוא ממייסדי התנועה הליברלית החדשה

תגובות