אחת הבשורות הטובות של השבוע: שירות החובה יקוצר בחצי שנה. למרות שזה צעד קטן, זה צעד בכיוון הנכון של ביטול הגיוס בכפייה ומעבר לצבא התנדבותי-מקצועי.

בשנת 2002 מינה ראש אגף כוח אדם בצה"ל (אכ"א), האלוף גיל רגב, ועדה לבחינת שירות החובה בצה"ל בראשות האלוף (מיל') גדעון שפר.
ועדת שפר בחנה מגמות חברתיות ותרבותיות בחברה ובצה"ל ביחס לשירות החובה, עלויות צבא החובה למשק הישראלי ולמערכת הצבאית, ומקורות כ"א בצבא החובה. הוועדה זיהתה כי חלים שינויים משמעותיים בעקרונות העומדים בבסיס שירות החובה.
ועדת שפר זיהתה כי בפועל נהוגה בצה"ל מדיניות של מסלולי שירות שונים (דיפרנציאציה) בצבא החובה.
לדעת הוועדה יצירת מסלולי שירות דיפרנציאליים וקיום מסלול לשירות אזרחי עשויים להפחית את הלחצים המופעלים על צה"ל על ידי קבוצות מאורגנות ופרטים ביחס לגיוס ולאופי שירות (סרבני מצפון, חרדים, ומקבלי פטור משירות אחרים) וכן לחזק את ערכי המקצועיות, ההתפתחות המקצועית, ההתמחות, ועוד. אלה עשויים לשפר, בדימוי והלכה למעשה, את איכות תוצרי העבודה, איכות השירות, הידע המקצועי הקיים והנצבר, ועוד. על פי המלצות ועדת שפר בכל חלופה המעמיקה את הדיפרנציאציה יש לתגמל לפי אופי השירות, תוך העדפה ברורה למשרתים במערך הלחימה ולקצינים.

בסיכום דבריה מצאה הוועדה כי המשך המהלך של העמקת הדיפרנציאציה בצבא החובה מעלה יתרונות לא מבוטלים לצה"ל בהתייחס ליחסי צבא- חברה, ומהווה מנוף ליצירת בסיס לגיטימציה נוסף עבור צה"ל בחברה בתור ארגון יעיל וחסכוני. מגמה זאת, לדברי הועדה, דורשת מיסוד מאורגן על ידי שינוי חוק גיוס חובה במתכונתו הנוכחית והשקעת משאבים גדולים יותר בכוח אדם…

בשנת 2011 חרתה התנועה הליברלית על דגלה את קידום המעבר לצבא מקצועי:
צבא מקצועי יהיה חזק יותר, מוסרי יותר ומועיל יותר לחברה הישראלית. מודל גיוס החובה הוא מודל מיושן המתאפיין ב"הקטנת ראש", מורל נמוך, חוסר מקצועיות ויחס מזלזל כלפי חיילים שגויסו מכוח חוק ואינם בהכרח מתאימים לשירות הצבאי. באופן זה הכוח הלוחם 'מבלה', בטרם ישתחרר, מחצית משירותו בהכשרות (כשהכשרת הפיקוד הזוטר חפוזה במיוחד בהשוואה לצבאות אחרים) והיקפו קשור קשר גורדי בגודלם המשתנה של מחזורי הגיוס, ולא בצורך המבצעי הקיים. המערך העורפי אדיר מימדים, בזבזני וסובל מאבטלה סמויה כמו גם מבעיות משמעת ותפקוד הנובעות באופן ישיר מאופי הגיוס הכפוי, דבר השומר את בתי הכלא הצבאיים גדושים. כיום, קרוב למחצית ממחזור הגיוס אינו מקרב מגזרים ציוניים המתגייסים לצבא, דבר הגורם למתחים פנימיים הפוגעים בחוסן החברה. כשליש מקרב המתגייסים אינם משלימים את שירותם ונפלטים מהצבא. הדרך האחראית לצבא מקצועי וחברה אזרחית עוברת בקיצור הדרגתי ומפוקח של שירות החובה ובהנהגת מודל גיוס סלקטיבי לצד תשלום מלא וראוי למשרתים. (מתוך חזון התנועה).

תגובות