אזרחי ישראל בדרך כלל אינם מודעים לכך שחוקים ארכאיים ודרקונים מכתיבים ואוסרים על הזכות הבסיסית ביותר של הביטוי – חוקים שהיו אמורים להפוך לאות מתה ולהתבטל מן העולם אך בפועל משמשים למניעת הדפסת עיתונים על בסיס שיקולים לא רלוונטיים (כגון העדר השלמת תעודת בגרות על ידי העורך). מצב שערוריתי זה חייב להיפסק וחוקים אלו צריכים להתבטל.
התנועה הליברלית החדשה – מקסימום חופש מינימום כפייה קוראת לראש הממשלה, ולחברי הקואליציה והאופוזציה לפעול מיידית לביטולם.
Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו

תגובות