new liberal movement logo

לבני ולפיד בתוכנית חדשה: "ביטול הפטור ממס לבעלי דירות המשכירים דירותיהם בסכום של פחות מ–5,000 שקל בחודש - למעט במקרה שהדירה תושכר למשך שלוש שנים או יותר" - כלומר, אם המשכיר ישכיר דירתו לשוכר לתקופה של פחות מ3 שנים, הוא יצטרך לשלם מס הכנסה על רווחיו מדמי השכירות, בניגוד למצב היום בו הוא פטור ממס הכנסה (עד לסכום של 5000 ש"ח). ההצעה הזו של לבני ולפיד, מעידה על מחסור בסיסי בהבנה כלכלית. לבני ולפיד רוצים ומנסים לדאוג לשוכרי הדירות (להבטיח שישכירו להם דירה לפרק זמן ארוך ולא לתקופה קצרה). הבעיה היא שההצעה שלהם למעשה תיפגע בשוכרי הדירות, ותעלה את דמי השכירות. הרי ברור לכל, שמשכיר דירה שמוטל עליו מס, יכול בקלות לגלגל את המס לדמי השכירות המקוריים, וכך להעביר אותם אל השוכר - כך שאין באמת יכולת לקבוע שהמשכיר ישלם את המס, ולא השוכר. דרך אחרת לנסח את התוכנית המוצעת ע"י לפיד ולבני היא: "שוכר שישכור דירה לתקופה של פחות מ3 שנים ישלם תוספת תשלום על דמי השכירות - מס לאוצר המדינה". האם זה עדיין נשמע כמו תוכנית שתעזור לשוכרים? לא בדיוק. חבל שלבני ולפיד לא מבינים זאת.

עודכן לאחרונה:
כמעט תמיד זה מגיע למונופולים והחרדה ממונופול שיוכל לנצל את כוחו ולסחוט את כולנו לעוני. 
החשש אכן מוצדק, יש מספר מונופולים חזקים בארץ אשר מנצלים כוחם וסוחטים את כולנו;
החברות הממשלתיות - חברת החשמל, נמלי הים והרכבת מתנהלות כמונופול הנמצא הבשליטת ועדי העובדים. עובדים אלה המאגודים בהסתדרות, מנצלים את כוח המונופול וכניעת הפוליטיקאים לסחוט את הקופה הציבורית. את הכסף שלנו. 

השאלה היא עד מתי?

מתי ימאס לנו לממן את איגודי העובדים במגזר הציבורי?
מתי הפוליטיקאים יתחילו להפנות את דאגתם למי שעבד עבור הכסף שהם מחלקים למונופולים?

...
עודכן לאחרונה: המשך לקרוא >>>

הקריאה שלנו היא פשוטה:
לבטל את החוק, לא עושים מספר צחוק. עיזרו לנו לנסות להציל את שוק ספרי הנייר על ידי הסרת החקיקה שהשפיעה ומשפיעה על החרבתו. 

מתוך מאמרו של אמיר וייטמן:

"מה שמדאיג יותר הוא שהסופרים הצעירים והחדשים הם הקורבנות העיקריים של החוק בצד היוצרים. המכירות של ספרים חדשים וכן הוצאה לאור של ספרי ביכורים נמצאים בירידה משמעותית - 20% לפחות - מאז כניסת החוק לתוקף, בשל העלייה בסיכון העסקי שכרוך בהוצאת ספר חדש. סופרים חדשים גילו כי ספריהם שהיו מוכנים להוצאה לאור הוקפאו.

...
עודכן לאחרונה: המשך לקרוא >>>
תגיות קשורות: חוק הספרים

 

...
עודכן לאחרונה: המשך לקרוא >>>

 

...
עודכן לאחרונה: המשך לקרוא >>>

כניסה

ניתן להתחבר ולהרשם לאתר באמצעות לחיצה על הלוגו של facebook
ניתן להתחבר ולהרשם לאתר באמצעות לחיצה על הלוגו

הרשם לקבלת עדכונים

דואר אלקטרוני*
שם*
טלפון נייד
 למידע נוסף ניתן לפנות במייל